Skillnader mellan versionerna 5 och 6
Version 5 vid datum 2018-11-07 10:00:06
Storlek: 756
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 6 vid datum 2018-11-07 10:01:31
Storlek: 756
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 4: Linje 4:
{{http://www.busvebacken.se/BankHistoria?action=AttachFile&do=get&target=SLB+lokal.jpeg|Svenska Lantmännens Bank 1917-1924|width=400}}
{{http://www.busvebacken.se/BankHistoria?action=AttachFile&do=get&target=SLB+baks.jpeg|SLBfoto baksida|width=400}}
{{http://www.busvebacken.se/BankHistoria?action=AttachFile&do=get&target=SLB+lokal.jpeg|Svenska Lantmännens Bank 1917-1924|width=300}}
{{http://www.busvebacken.se/BankHistoria?action=AttachFile&do=get&target=SLB+baks.jpeg|SLBfoto baksida|width=300}}

Bankhistoria

Här ska jag rekapitulera lite mer om AJH:s och fadern Hans Anderssons ganska intensiva engagemang för framför allt jordbrukets kapitalförsörjning under den snabba utveckling som pågick från 1870-talet och fram till första världskriget och de därpå följande konjunkturproblemen fram till Kreugerkraschen i början på 1930talet.

Svenska Lantmännens Bank 1917-1924 SLBfoto baksida

Bankhuset, Stortorget Östersund

Busvebacken: BankHistoria (senast redigerad 2018-11-12 14:25:32 av JanNilsson)