Skillnader mellan versionerna 2 och 3
Version 2 vid datum 2009-12-26 11:28:00
Storlek: 362
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 3 vid datum 2018-11-07 09:34:40
Storlek: 481
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 3: Linje 3:


{{http://www.busvebacken.se/BankHistoria?action=AttachFile&do=get&target=SLB+baks.jpeg|SLBfot baksida|width=400}}

Bankhistoria

Här ska jag rekapitulera lite mer om AJH:s och fadern Hans Anderssons ganska intensiva engagemang för framför allt jordbrukets kapitalförsörjning under den snabba utveckling som pågick från 1870-talet och fram till första världkriget och de därpå följande konjunturproblemen fram till Kreugerkraschen i början på 1930talet.

SLBfot baksida

Busvebacken: BankHistoria (senast redigerad 2022-10-30 15:19:31 av JanNilsson)