Skillnader mellan versionerna 1 och 2
Version 1 vid datum 2009-12-26 11:26:08
Storlek: 22
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 2 vid datum 2009-12-26 11:28:00
Storlek: 362
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 2: Linje 2:
Här ska jag rekapitulera lite mer om AJH:s och fadern Hans Anderssons ganska intensiva engagemang för framför allt jordbrukets kapitalförsörjning under den snabba utveckling som pågick från 1870-talet och fram till första världkriget och de därpå följande konjunturproblemen fram till Kreugerkraschen i början på 1930talet.

Bankhistoria

Här ska jag rekapitulera lite mer om AJH:s och fadern Hans Anderssons ganska intensiva engagemang för framför allt jordbrukets kapitalförsörjning under den snabba utveckling som pågick från 1870-talet och fram till första världkriget och de därpå följande konjunturproblemen fram till Kreugerkraschen i början på 1930talet.

Busvebacken: BankHistoria (senast redigerad 2018-11-12 14:25:32 av JanNilsson)