Skillnader mellan versionerna 4 och 5
Version 4 vid datum 2006-02-22 08:35:47
Storlek: 742
Kommentar:
Version 5 vid datum 2006-02-22 08:38:04
Storlek: 733
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 1: Linje 1:
[rss_rc:]

GammalStartsida

EditorsGroup

Den övre vänstra bilden skulle vi kunna skära ut och lägga på en sida med diverse illustrationen till den tidiga jordbruksdriften.

Text: Så här såg får och fårklippning i Bringåsen ut omkring 1925. En av flickorna är Anna, dotter till A. J. Hansson, och föreställningen ges på gården "Backmans" vars åkrar numera tillhör "Busvebacken". attachment:2145_001.pdf

Text: Här är en betalningspåminnelse från 1878. Uppmaningen om intyg för tidigare inköpta tröskverk kan möjligen avse inköp som diskuteras i brev från 1875 och dessa skulle kunna vara av den typ som illustreras längst ner till vänster, "handtröskverk" attachment:Maskin-broschhyr%201878.jpg

Busvebacken: AndersNilsson (senast redigerad 2015-12-31 12:43:47 av AndersNilsson)