Skillnader mellan versionerna 2 och 3
Version 2 vid datum 2006-02-20 06:45:16
Storlek: 64
Kommentar:
Version 3 vid datum 2006-02-20 07:08:42
Storlek: 760
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 6: Linje 6:

Den övre vänstra bilden skulle vi kunna skära ut och lägga på en sida med diverse illustrationen till den tidiga jordbruksdriften.

Text: Så här såg får och fårklippning i Bringåsen ut omkring 1925. En av flickorna är Anna, dotter till A. J. Hansson, och föreställningen ges på gården "Backmans" vars åkrar numera tillhör "Busvebacken".
attachment:2145_001.pdf

Text:
Här är en betalningspåminnelse från 1878. Uppmaningen om intyg för tidigare inköpta tröskverk kan möjligen avse inköp som diskuteras i brev från 1875 och dessa skulle kunna vara av den typ som illustreras längst ner till vänster, "handtröskverk"
attachment:Maskin-broschhyr%201878.jpg

Beskriv AndersNilsson här.

GammalStartsida

EditorsGroup

Den övre vänstra bilden skulle vi kunna skära ut och lägga på en sida med diverse illustrationen till den tidiga jordbruksdriften.

Text: Så här såg får och fårklippning i Bringåsen ut omkring 1925. En av flickorna är Anna, dotter till A. J. Hansson, och föreställningen ges på gården "Backmans" vars åkrar numera tillhör "Busvebacken". attachment:2145_001.pdf

Text: Här är en betalningspåminnelse från 1878. Uppmaningen om intyg för tidigare inköpta tröskverk kan möjligen avse inköp som diskuteras i brev från 1875 och dessa skulle kunna vara av den typ som illustreras längst ner till vänster, "handtröskverk" attachment:Maskin-broschhyr%201878.jpg

Busvebacken: AndersNilsson (senast redigerad 2015-12-31 12:43:47 av AndersNilsson)